Baba Vanga - bude III. světová válka v roce 2010?

 

(zdroj Wikipedia)

 

Vangelia Gustherová zvaná Baba Vanga je někdy prezentována jako velký prorok či věštkyně dnešní doby, přirovnávána ke slavnému Nostradamovi

Narozena 1911 v Makedonii, žila pak celý život v Bulharsku, kde i v roce 1996 zemřela. Byla středem zájmu nejen obyčejných lidí ale i (komunistických)státníků a tajných služeb.

 

Nyní se opět "její proroctví" objevují na internetu, v poslední době i na českém - v různých diskuzích a forech odkud zřejmě čerpá i článek bulvárního Blesku který nyní rozvířil zájem o "blížící se proroctví".

 

Níže je velmi volný překlad "sled proroctví Baby Vangy" z anglické stránky Wikipedia, který mezitím z hlavní stránky zmizel(je možno dohledat v historii).

Na zmiňované anglické stránce Wikipedia nebyl uveden žádný zdroj, odkud je tento sled proroctví brán(zda třeba vyšel knižně, apod.) a proč začíná zrovna současným rokem a ne také proroctvími již proběhlými - pro konfrontaci.  Taktéž rozsah a přesnost těchto předpovědí přesně na konkrétní roky je zarážející až podezřelá - navíc vše umocněno tím, že doposud o takových velmi konkrétních a vcelku přesných "předpovědích" nikdo neslyšel. Pravděpodobný zdroj je však asi v ruském tisku, jež na jaře tohoto roku tato "proroctví" hojně šířil. Zajímavé je, že někdy uváděl "proroctví" pouze do roku 3797, jindy zase až do roku 5079.

V postupných úpravách na Wikipedia je např. sděleno, že prý dokonce "proroctví" k roku 2090, 2307 a 2308 o "orbitálních výtazích" a "Gundamách" pochází z japonského animáče "Gundam 00". Pak byla odebrána předpověď pro r. 2008, pak bylo sděleno, že Baba Vanga někdy úmyslně zatajovala informace a údajně i řekla že není dovoleno, aby odhalila některé skutečnosti komukoliv. Následně byl celý výčet "proroctví" od roku 2010 - 5079 stažen a sděleno, že se pravděpodobně jedná o podvod.

Zarážející je podobnost s proroctvím Nostradama či Biblí. Jak Bible tak i Nostradamus např. mluví o tisícileté říši, kdy budeme žít v míru a spokojenosti, ale i o takových "detailnostech" jako je změna oběžné dráhy(či vychýlení zemské osy) Země - viz Nostradamus Centurie I/56, předmluva ke králi Jinřichovi II a dopis jeho synovi, v Bibli pak Izaiáš 24/20. I o chybě na Slunci mluví oba zdroje. Největším překvapením je však uvedení  roku 3797 - "u Vangy" i Nostradama naprosto totožný. Ovšem Nostradamus toto datum prezentuje jako konečné a na rozdíl "od Vangy",  jako jedno z mála přesného uvedení času(vlastně jen jedno ze tří).

S "proroctvím" k roku 2010, pak překvapivě s nemalou  přesností korespondují některé zdroje vycházející z Nostradamova díla, jako např. zde nebo zde.

 

Náhodou jsem narazil k tomuto na internetu v diskuzi na dva protichůdné příspěvky, jeden říká, že toto Baba Vanga nikdy nepředpověděla(naopak, že údajně předpověděla něco jiného). Druhý, přímo z Bulharska zase předpověď pro r. 2010(III. světová válka) potvrzuje.

 

S největší pravděpodobností se jedná o falsum - smontované dohromady z jiných(s jinými) proroctví, hl. od Nostradama, z Bible, apod., či úplně vymyšlená...

 

-----------------------------------

2008 - Pokusy o atentát na čtyři hlavy států. Konflikt v Indonésii(Indii? Hindustánu?). Toto je jedním z důvodů třetí světové války.
 
 2010 - III.světová válka začne v listopadu 2010 a skončí v říjnu 2014. Začne jako obvykle(konvenčně), pak se ale použijí jaderné a chemické zbraně.
 
 2011 - V důsledku jaderného spadu na severní polokouli byly ponechány svému osudu všechna zvířata a vegetace. Pak muslimové povedou válku proti Evropanům s chemickými zbraněmi.
 
 2014 - Většina lidí  trpí rakovinou kůže a jiným kožním onemocněním (jako důsledek chemické války).
 
 2016 - Evropa bude téměř prázdná(pustá).
 
 2018 - Nová Čína se stává světovou velmocí. Rozvojové země zase ovládají vykořisťovatelé.
 
 2020 - Vše ze Severní a Jižní Ameriky se zformuje(včlení) do Svaté říše z Británie.
 
 2023 - Menší změna v zemské oběžné dráze.
 
 2024 - Svatá říše z Británie začne ovládat Nový Zéland, dobyté Japonsko a část z Indočínského poloostrova
 
 2025 - Evropa je stále málo osídlená(obydlená).
 
 2028 - Vytvoření nového zdroje energie (asi řízená termonukleární reakce). Hlad je postupně překonán. Vypuštěná posádka s kosmickou lodí k Venuši.
 
 2033 - Polární led taje. Vyšší hladiny oceánů.
 
 2043 - Světová ekonomika je prosperující. V Evropě vládnou muslimové.
 
 2046 - Každé tělo (orgány) může být vyrobeno (klonování?). Výměna částí těl se stává jedním z nejlepších způsobů léčby.
 
 2066 - Při útoku na muslimský Řím, Spojené státy použili nový druh zbraně - klima. Prudké ochlazení (okamžitý mráz).
 
 2076 - Beztřídní společnost (komunismus).
 
 2084 - Obnova přírody.
 
 2088 - Nová nemoc - stárnutí za pár sekund!
 
 
2090 - Aeolia Schenberg popisuje potenciální řešení na globální krizi spojenou s pohonnými hmotami - teoretický základ pro kombinovaný orbitální výtah a fotovoltaický energetický systém. Výstavba a ochrana, kterou předpovídá zaměstnávat  humanoidní stroje ne nepodobné mobilním oblekům.
 
 2097 - Nemoc rychlého stárnutí poražena.
 
 2100 - Umělé slunce osvětluje odvrácenou stranu Země.
 
 2111 - Lidé se stávají živými roboty.
 
 2123 - Válka mezi malými národy. Velké národy nezasahují.
 
 2125 - Maďarsko zachytí signály z vesmíru.
 
 2130 - Kolonie pod vodou (s pomocí solidárních úřadů).
 
 2164 -  Zvířata se stávají napůl lidskými.
 
 2167 - Nové náboženství.
 
 2170 - Velké sucho.
 
 2183 - Kolonie na Marsu se stane jadernou mocností, a požaduje nezávislost na Zemi (jako v historii -  Spojené státy na  Anglii).
 
 2187 - Zastaví se dvě velké erupce sopek.
 
 2195 - Mořské kolonie plně vyvinuty, oplývající energií a potravinami.
 
 2196 - Úplné promísení Asiatů a Evropanů.
 
 2201 - Na Slunci došlo ke zpomalení termojaderného procesu . Teplota poklesla.
 
 2221 - Při hledání mimozemského života, lidstvo přichází do styku s něčím strašným.
 
 2256 - Kosmické lodi zanechaly na Zemi hrozné nové choroby.
 
 2262 - Planety postupně mění oběžné dráhy. Mars je ohrožen kometami.
 
 2271 - Znovuspuštění fyzikálních konstant se změnilo. (změněny zákony fyziky?)
 
 2273 - Míchání žluté, bílé a černé rasy. Nová rasa.
 
 2279 - Energie z ničeho (pravděpodobně z vakua nebo černé díry).
 
 2288 - Cestování zpátky v čase (vynález cestování v čase?). Nové kontakty s mimozemšťany.
 
 2291 - Slunce se ochlazuje. Byly provedeny pokusy na obnovu.
 
 2296 - Silné erupce na Slunci. Změna síly gravitace. Začínají padat staré vesmírné stanice a družice.
 
 2299 - Ve Francii, partyzánské hnutí proti islámu.
 
 2302 - Nové důležité zákony a tajemství vesmíru odhaleno.
 
 2304 - Tajemství Měsíce odhaleno.
 
 
2307 - V důsledku vyčerpání fosilních paliv lidstvo muselo hledat nové zdroje energie. Pomoc byla nalezena v podobě obrovského pole solárních kolektorů elektrárny na orbitu Země, podporované třemi orbitálními výtahy, každý sloužící jednomu ze tří "energetických bloků" na této planetě. Tento téměř nevyčerpatelný zdroj energie ale  využívají pouze velké mocnosti a jejich spojenci, jinak je  neustálé válčení po celém světě mezi zeměmi pro pohonné hmoty a energii. Státy které kdysi hospodářsky spoléhaly (jen) na fosilní paliva se propadají do chudoby.
 
 2308 - Vytvoření soukromé vojenské organizace, zvaná Nebeské jsoucno, určené k vymýcení války a sjednocující lidstvo prostřednictvím využití čtyř humanoidní strojů zvané Gundamy.

 
 2341 - Něco hrozného se blíží Zemi z vesmíru.
 
 2354 - Nehoda v jednom z umělém slunci vede k suchu.
 
 2371 - Veliký hladomor.
 
 2378 - Nová rychle rostoucí rasa. Cestovatel(Voyager) se vrátil na Zemi.
 
 2480 - Dvě umělé slunce se srazí. Země v soumraku.
 
 3005- Válka na Marsu. Porušena trajektorie planety.
 
 3010 - Kometa zasáhla Měsíc. Kolem Země se vytvořil kroužek/pásmo, ve kterém je kamení a prach.
 
 3797 - V této době je na Zemi zabit veškerý život, ale lidstvo položí základy pro nový život v jiném hvězdném systému.
 
 3803 - Nová planeta je obydlena jen málo. Menší počet kontaktů mezi lidmi. Klima nové planety ovlivňuje organismus lidí - jejich mutací.
 
 3805 - Válka mezi lidmi kvůli zdrojům. Více než polovina lidí vymírá.
 
 3815 - Válka skončila.
 
 3854 - Rozvoj civilizace se prakticky zastaví. Lidé žijí ve stádech jako zvířata.
 
 3871 - Nový prorok promlouvá k lidem o morálních hodnotách, náboženství.
 
 3874 - Nový prorok obdrží podporu od všech částí populace. Organizovaní nové církve.
 
 3878 - Podle církve se znovu vyškolují noví lidé zapomenutým vědám.
 
 4302 - Nová města rostou ve světě. Nová církev podporuje rozvoj nových technologií a vědy.
 
 4302 - Rozvoj vědy. Vědci rozluštili celkový dopad chování všech onemocnění v organismu.
 
 4304 - Našli způsob jak vyhrát nad každou chorobou.
 
 4308 - Vzhledem k mutaci lidí od posledního začátku, používají jejich mozek více než  z 34%. Zcela ztratili pojem zla a nenávisti.
 
 4509 - Poznání  Boha. Člověk konečně dosáhl takové úrovně rozvoje, že může komunikovat s Bohem.
 
 4599 - Lidé dosáhli nesmrtelnosti.
 
 4674 - Rozvoj civilizace dosáhl svého vrcholu. Počet lidí, kteří žijí na různých planetách je asi 340 miliard. Začíná asimilace s mimozemšťany.
 
 5076 - Hranice vesmíru. Nikdo neví co s tím.
 
 5078 - Rozhodnutí opustit hranice vesmíru. Ačkoli asi 40 procent obyvatel je proti tomu.
 
 5079 - Konec světa.

-------------------

 

 

Takže co říkáte? Mávnutí rukou anebo strach?.... Případné postřehy, podněty či nové skutečnosti(příp. email) zanechte v Návštěvní knize.

 

 

Stanislav Tockstein

původně 18.10.2008,  revidováno 21.10.2008

-----------------------------------------

 

Návštěvní kniha

 

 

 

 

.